Verkeerscommissie

Verslag van het overleg tussen PB Lutten Leeft, Gouwebuurt Lutten en gemeente Hardenberg

Datum: 26 januari 2021

Het betreft een digitaal overleg

Aanwezig:

  • Namens PB Lutten Leeft: René Makkinga, Lars Kampjes, Richard Coenen
  • Namens de Gouwebuurt: Roelof Overweg, Gert Molema
  • Namens de gemeente: Bjorn Blink, verkeersadviseur Ingrid Franke, contactambtenaar

Aanleiding:

De Gouwebuurt is al een aantal jaren in overleg met de gemeente over de verkeerssituatie op de Dedemsvaartseweg Noord. Op de Dedemsvaartseweg Noord geldt ter plaatse een snelheidsregiem van 50 km/u. Vanwege de lange rechtstand en vanwege de uitstraling van de weg rijdt het verkeer  er te hard (V85 van 64 km/u). Door de combinatie van fietsers en voertuigen op dezelfde weg wordt dit als gevaarlijk ervaren. De buurt heeft in het verleden gedurende een langere periode verkeersacties gehouden met als doel de gebezigde snelheid van de voertuigen omlaag te brengen. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom hebben de Gouwebuurt en Plaatselijk Belang wederom de gemeente benaderd om tot een oplossing te komen. De afdeling Openbaar Gebied heeft een voorstel voor een oplossing die de heer Bjorn Blink graag met aanwezigen wil bespreken.

Bjorn Blink neemt met aanwezigen de memo door zoals die hem met wethouder Jan te Kate is besproken (in de bijlage van dit verslag toegevoegd). In de memo wordt een combinatie van een wegversmalling + busdrempel voorgesteld. Door deze toepassing is het niet meer mogelijk voor motorvoertuigen om elkaar op de locatie van de voorziening te passeren. Bij verkeer uit beide richtingen moeten automobilisten op elkaar wachten, wat tot snelheidsvermindering leidt. Om ervoor te zorgen dat de maatregel ook effect heeft wanneer er maar van één kant verkeer komt, wordt er aanvullend een busdrempel toegepast. Het voordeel van de busdrempel, is dat het zwaardere landbouw- en busverkeer hier ongehinderd overheen kan rijden. Een reguliere drempel zou onnodige hinder en overlast veroorzaken t.a.v. trillingen en vertraging van de busdienst. Fietsers kunnen ongehinderd en gescheiden van het gemotoriseerde verkeer de voorziening passeren. In de memo zijn foto’s te zien met voorbeelden van een dergelijke voorziening.

De Gouwebuurt geeft aan blij te zijn met een fysieke maatregel omdat het aangeeft dat de gemeente de klachten serieus neemt. Het liefst zou de buurt twee van dergelijke maatregelen uitgevoerd zien maar begrijpen dat dit financieel op dit moment lastig is. Wel zou de buurt, wanneer de financiën het toelaten, een tweede busdrempel gerealiseerd willen zien.

Verder geeft de buurt aan dat de bodem onder de Dedemsvaartseweg Noord veen bevat en dat hier bij de aanleg rekening mee moet worden gehouden. Voorkomen moet worden dat er verzakkingen optreden en overlast van trillingen ontstaat. AP:OG

Plaatselijk Belang is ook blij met een fysieke maatregel en met de erkenning van het probleem door de gemeente. PB vindt daarnaast dat er veel borden langs de Dedemsvaartseweg staan met verschillende snelheidsregiems waardoor verwarring kan ontstaan bij de weggebruiker over de te hanteren snelheid. Verzoek aan de gemeente is om hier naar te kijken en als aanvulling op enkele locaties op de weg een 50-km/u-markering aan te brengen om mensen te herinneren aan de te hanteren snelheid. Bjorn Blink zal hier naar kijken. AP:OG

Daarnaast oppert PB het idee om vrachtverkeer te ontmoedigen om via de Dedemsvaartseweg Noord te rijden en de route via de N377 te nemen. Een extra drempel op de Dedemsvaartseweg Noord zou dit wellicht kunnen bewerkstelligen. De Gouwebuurt kan zich hierin vinden.

Plaatselijk Belang vraagt zich af of de buslijn 28 nog wel  gebruik blijft maken van de Dedemsvaartseweg Noord. Er verdwijnen namelijk haltes in Lutten. AP:OG

De snelheidsdisplays blijven met enige regelmaat langs de weg geplaatst worden door de gemeente. De displays hebben een gunstige invloed op de snelheden van het verkeer. In combinatie met verkeersacties zou dit wellicht nog een gunstiger effect kunnen hebben.

Als laatste wordt nog gesproken over de locatie van de aan te leggen busdrempel met wegversmalling. Volgens de Gouwebuurt en PB kan deze het beste iets ten westen van huisnummer 22 worden aangelegd (zie ook tekening in de memo in de bijlage). Afgesproken wordt dat de Gouwebuurt de omwonenden zal benaderen met dit voorstel en dat Bjorn Blink gaat onderzoeken of dit inderdaad op die locatie kan. De buurt zal binnen twee maanden naar de gemeente reageren. AP:OG en Gouwebuurt

De busdrempel met versmalling zal dit jaar gerealiseerd kunnen worden. AP:OG

De heer Coenen informeert naar een nulmeting. Bjorn Blink geeft aan dat de gemeente gebruik maakt van een systeem dat op basis van GPS-gegevens kan uitlezen welke snelheden gebezigd worden op een traject. Dat kan op elk moment uitgelezen worden.

AP=Actiepunt

OG=afdeling Openbaar Gebied

error: ©Gouwebuurt