Verkeerscommissie

Werkgroep verkeersveiligheid Lutten

Op 23 oktober 2019 is de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Lutten, in een nieuwe samenstelling, bijeen geweest. De leden van deze werkgroep zijn:

Klik op de namen om een mail te sturen

Jolanda van der Weide

Hilda Veldhoen  06-51593808

Harro Elzinga 06-12051645

Boudewijn van Dijk 06-24884051

Tom Waalewijn  06-28349482

Richard Coenen 06-28950146

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de in het verleden ondernomen acties, de huidige verkeersveiligheid in (geheel) Lutten, en is geconstateerd dat er nog diverse probleemlocaties zijn. Je kunt hierbij denken aan de Zwarte Dijk, Kerkdijk, Gouwe Buurt en Meidoornstraat.

Het voornemen van Werkgroep verkeersveiligheid Lutten is om weer in gesprek te gaan met de gemeente en VVN (Veilig Verkeer Nederland). Ook de inwoners van Lutten hebben kenbaar kunnen maken wat zij vinden van de verkeersveiligheid in hun woonomgeving.

Op 22 januari 2020 is de werkgroep weer bij elkaar geweest om de gegeven informatie te bespreken en te bezien of er voldoende draagvlak is in Lutten om verdere stappen te ondernemen.

De uitkomst van dit onderzoek en eventuele vervolgstappen zullen wij in een volgend Lutter-Journaal laten opnemen.

error: ©Gouwebuurt