Kennelijk heeft de gemeente een nieuwe inspraakronde ingelast gezien de uitnodiging in de Toren van 09-11-2022.

Deze nieuwe ronde wordt gehouden op 10 december 2022. Locatie blijft onveranderd. Zie hieronder.

Beste inwoners 

Een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente is/was verouderd. De gemeenteraad heeft 4 jaar geleden geld beschikbaar gesteld ten behoeve van het verduurzamen van straatverlichting. Zo worden de kosten voor energie en onderhoud lager, en helpt dit bij het verminderen van de CO2 uitstoot. Maar ook verminderen we zo de mogelijke hinder die lichtuitstraling naar de omgeving (mens, dier, zichtbaarheid sterrenhemel) kan hebben.  In de meeste kernen zijn de armaturen inmiddels al vervangen door Led. In 2023 willen we met de vervanging van armaturen in het buitengebied beginnen. 

De verlichting in uw omgeving is ook aan vervanging toe. Nu willen we niet zomaar alles één op één vervangen. Dit natuurlijke vervangingsmoment willen we aangrijpen om de besluiten van 30 à 40 jaar geleden te herijken en af te zetten tegen de duurzame en innovatieve mogelijkheden anno 2022 met een doorkijk naar de toekomst. Immers we investeren weer voor een periode van 30 à 40 jaar. Samen met u als inwoners willen we bekijken wat er nodig is en kan. Natuurlijk betrekken we ook betrokkenen stakeholders zoals dorpsbelangen, politie, ondernemersverenigingen. De provinciale weg N377/N343/N34/N48 doorkruist dit gebied ook. Daarom schuift de provincie ook aan.  

Door samen goed te kijken waar wel, minder of geen verlichting nodig is of alternatieven mogelijk zijn, kunnen we samen komen tot duurzame openbare verlichting in de gemeente. 

Graag nodigen wij u hiervoor uit op 10 december aanstaande.  

Datum: 10 december 2022 

Tijdstip: 19.30 uur-21.15 uur 

Locatie:           Het Kronkelhonk 

Kronkelweg 2 

7776 PL  SLAGHAREN 

Zaal open vanaf 19.20 uur 

Let op: U dient zich vooraf aan te melden via  of via de post naar: 

Gemeente Hardenberg 

t.a.v. Yvonne Korhorn 

Postbus 500 

7770 BA Hardenberg 

Groeten Peter en Richard 

namens de Gouwe Buurt

Video verslag van het onthullen van het éérste, van in totaal 14 50 km borden, op vrijdag 8 april.

error: ©Gouwebuurt