Verkeerscommissie

Samenvatting verkeersmaatregelen Dedemsvaartseweg-Noord.

De verkeerscommissie Gouwe Buurt is reeds enige jaren actief voor het nemen van snelheidsremmende maatregelen  door de gemeente op de Dedemsvaartseweg. Recent hebben een aantal bewoners aanvullend een brief geschreven aan de gemeente. November 2020 resulteerde dit in een voorstel van de gemeente om echte fysieke maatregelen te nemen. Deze plannen zijn concreet uitgewerkt in een verkeersnota die eerder is verspreid. Hierin is echter geen bepaling van de exacte locatie opgenomen, anders dan de voorgestelde locatie.  

In het vervolgtraject is het niet gelukt een geschikte locatie aan te wijzen voor de maatregel.  De gemeente hanteert hiervoor de 2 criteria hieronder weergegeven:

  • Geen bezwaar van direct omwonenden binnen een straal van 100 meter van de maatregel
  • Geen aanwezigheid van een andere snelheidsremmende voorziening binnen 100 meter, of het aanwezig zijn van een kruispunt.

Omdat het originele voorstel dus niet haalbaar blijkt, is de gemeente gevraagd om alternatieven / “next best” maatregelen aan te dragen. 

Hierin zijn we tot overeenstemming gekomen om:

  • Extra 50 markeringen op de weg aanbrengen (op de in onderstaande afbeelding groen gemarkeerde locatie zal een extra 50 markering worden aangebracht. De rode locaties zijn reeds voorzien van een dergelijke markering.)
  • Jaarlijkse plaatsing van de smileyborden als gedragsbeïnvloedende maatregel.  Deze leveren ook meetgegevens op
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 50-bord.jpg
  • Daarnaast hebben we gevraagd of het mogelijk is om zelf verkeersborden te plaatsen op privé-terrein. Dit mag en kan zolang het bord verkeer op de openbare weg niet hindert.  Het getoonde voorbeeld dat aan de gemeente is gestuurd voldoet aan deze eisen. We zoeken nog uit hoe we dit financieel kunnen bekostigen.

Is dit het gewenste resultaat? 

Nee, het is een compromis tussen regels, meningen en wensen van alle betrokkenen waar we het voor nu mee moeten doen. Uiteraard is iedereen welkom contact met ons op te nemen bij vragen/ of opmerkingen. 

Met vriendelijke groeten

Richard Coenen (06-28950146)

Namens verkeerscommissie Gouwe Buurt

error: ©Gouwebuurt