Gat van Lutten

Op woensdag 11 juli werd het webbeheer, benaderd door Hilda Veldhoen met de vraag of de werkgroep archeologie van de Historische vereniging Hardenberg e.o., belangstelling had voor een zandverzakking in het weiland voor de Stobbeplas op grond van Staatsbosbeheer. Er was een diepe kuil geslagen waarin ook houten balken te zien waren. Het gat lag ong. 150 meter achter het huis van van der Kolk, vroeger Op de Woerd en Disselborg, en ong. 20 meter uit de wegkant van de weg (Stobbeplasweg). Zaterdagmorgen 14 juli zijn er 3 personen van de werkgroep archeologie van de HvH geweest. Na wat graafwerk (voorzichtig) stuiten ze, op ong. ruim 1,5 meter, op een houten vloer en ook ontdekten ze dat de bovenkant (plafond) ook uit hout bestond. Hoe ver de zijgangen liepen konden ze, ook met lampen, niet bepalen. Zij dachten aan een houten duiker. Ze zijn  in overleg gegaan met Staatsbosbeheer, eigenaar van de grond, om het geheel bloot te gaan leggen. Vlg. Topotijdreis.nl bleek dat hier in de buurt vroeger de Lutter Scheidsloot heeft gelopen.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Foto” collapse_text=”Klap dicht” ]

[/bg_collapse]

Webbeheer had inmiddels ook contact opgenomen met Hein van Dijk (jongensclub ‘Bijl & Zwaard’) en die kwam met de volgende reactie:

[bg_collapse view=”button-red” color=”#fcfcfc” icon=”arrow” expand_text=”Lees verder” collapse_text=”Klap dicht” ]Het is zeker de duiker. Ik weet nog dat op dat punt in de berm langs het kanaal een vierkant geel bord stond met zwarte omranding en daarop een zwarte hoofdletter Z van zinker. Dit was een waarschuwingsbord voor de scheepvaart om te voorkomen dat op dat punt een anker uitgegooid werd en op die manier de duiker beschadigd kon worden. Ik weet niet meer of er ook aanvullende tekst onder de letter Z stond. Die duiker lag inderdaad in het verlengde van de Lutterscheidssloot en liep ook schuin door het weiland van Schrijver. Deze duikers werden, evenals de eerste sluizen, van hout gemaakt. 

Ik denk dat hiermee het mysterie wel is opgelost.

Groeten Hein.[/bg_collapse]

23-07-2028: Werkzaamheden aan het ‘Gat van Lutten’, zoals het project als naam heeft gekregen.

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Foto” collapse_text=”Klap dicht” ]

[/bg_collapse]

Filmverslag

23-07-2018: Via Hein van Dijk kregen we volgende interessante informatie. (Ook in het videoverslag vermeld) 

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Klap dicht” ]

Ik vond in Overijsselse Courant van 16-05-1917 het bijgaande verslag van de aanbesteding. Naar alle waarschijnlijkheid is het de duiker die inmiddels voor een deel is blootgelegd.

Aanvulling 27-07-2018:

De gevonden duiker is inderdaad de duiker uit het krantenartikel van 1917. Ik heb de maatvoering vergeleken met het gevonden bestek en dit komt exact overeen met de metingen in het veld. Dus nu heb je een definitieve tijdsbepaling. Voor de aanleg van deze duiker is het kanaal en de grindweg tijdelijk omgelegd.

Met vriendelijke groet,

Hein.[/bg_collapse]

Via Hein kregen we de tekening en het bestek van deze duiker

(Via de onderrand kun je navigeren en in en uitzoomen door de pdf pagina’s.)

Tekening
Boek
[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel de Toren” collapse_text=”Klap dicht” ]Bron: Artikel De Toren 25-07-2018:

De Werkgroep Archeologie van de Historische vereniging Hardenberg en omstreken werd onlangs benaderd door Hilda Veldhoen in Lutten die in het perceel grasland, achter haar huis, een grondverzakking nabij de Stobbenplas, ontdekte wat spontaan ontstaan is. Er is een diepe kuil geslagen, een vierkant gat, waarin ook houten balken te zien zijn. Hilda heeft op deze grond jongvee lopen die ze uit voorzorg heeft weggehaald.

De grond is van Staatsbosbeheer en het is een strook waar vroeger de Lutterhoofdwijk heeft gelopen. Enkele leden van de werkgroep hebben polshoogte genomen en ook Staatsbosbeheer is aanwezig geweest. Het vermoeden is dat het een oude houten duiker is geweest die onder de Lutterhoofdwijk in het verlengde van de oude Lutter Scheidssloot heeft gelopen. Een dergelijke duiker is in 2017 ook bij de Ommerschans gevonden. In de aangrenzende Stobbenplasweg is ook al eens een wegverzakking geweest die ook geheel is weggegraven.

Project blootgelegd

In overleg met Staatsbosbeheer heeft de Werkgroep Archeologie met een graafmachine het project blootgelegd. Het bleek wel degelijk een oude houten duiker te zijn die naar het Oosten schuin naar beneden afloopt, dus sterke aanwijzingen geeft dat hij daar onder het vroeger kanaal doorliep. De duiker zal dateren uit omstreeks 1830 want de Dedemsvaart is in 1840 gereedgekomen. Daarna is de Lutterhoofdvaart naar Coevorden, via Slagharen en De Krim gegraven.

“Het lijkt ons logisch dat de houten duiker, in de Lutter Scheidssloot, voor aanleg van het kanaal is aangelegd. Dus lijkt ons ca. 1830 aannemelijk. Om verdere instortingen in de toekomst te voorkomen is de duiker bijna geheel blootgelegd, behalve het diepste deel nabij de straat omdat de duiker daar onder water staat. Het wachten is nu nog of de provinciale archeoloog zoveel belangstelling voor dit object heeft, anders zal het ‘deksel’ vrijdag 27 juli worden gelicht en wordt de duiker volgestort met aarde. Ja, ook voor dergelijke projecten is de Werkgroep Archeologie erg geïnteresseerd. Helaas zal dit project geen verdere archeologische waarde hebben, maar je weet vooraf maar nooit”, aldus Henk Brink, coördinator van de Werkgroep Archeologie

Bezig met veldonderzoek

Verder is de Werkgroep wekelijks, meestal op woensdagmiddag, bezig met veldonderzoek, bijvoorbeeld langs de N34, determineren en onderzoeken van gevonden potscherven en andere gevonden archeo-objecten. Ook worden regelmatig workshops en graafwerkzaamheden buiten Hardenberg bezocht. Heeft u belangstelling? Kom eens langs bij de Historische Vereniging aan de Karel Doormanlaan of meld je eens aan bij een der leden van de Werkgroep of coördinator van de werkgroep, Henk Brink, 06-54972081.[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Artikel Dedemsvaartse courant” collapse_text=”Klap dicht” ]HVH archeologen leggen duiker bloot

Geplaatst op dinsdag 24 juli 2018 15:32

Lutten/Dedemsvaart – Ruim honderd jaar geleden, op 16 mei 1917, stond in de Overijsselse Courant een bericht over de aanbesteding van een houten grondduiker onder de Lutterhoofdwijk voor het waterschap De Lutterscheiding. Waarschijnlijk is het die duiker, die vorige week in Lutten aan de Stobbeplasweg is aangetroffen en maandag voor een deel verder is blootgelegd.

De aanleg van de toenmalige duiker werd overigens gegund aan K. Huisman, Sluis 7 te Dedemsvaart voor fl. 5870,00.

Leden van de werkgroep archeologie van de Historische Vereniging Hardenberg hebben maandag, in samenwerking met Staatsbosbeheer, vrijwel de hele dag gegraven in ‘het gat van Lutten’, zoals zij het project genoemd hebben. Het gat ligt ongeveer 150 meter achter het huis van van der Kolk aan de Stobbeplasweg en circa 20 meter uit de wegkant van de weg. Het gaat om een zandverzakking, die bij de Stobbeplas was waargenomen op grond van Staatsbosbeheer. Na een eerste inspectie vorige week, waarbij men op hout stuitte en al het vermoeden van een duiker rees, werd maandag verder gegraven. Waarschijnlijk wordt het gat aan het eind van de week uit veiligheidsoverwegingen weer dichtgegooid.

De werkgroep archeologie is ondertussen wel bezig zoveel mogelijk informatie over de duiker te verzamelen. Zo is er onder meer contact gelegd met Hein van Dijk. Hij stelt vrijwel zeker te weten dat het om de eerder genoemde grondduiker gaat. ‘Het is zeker de duiker. Ik weet nog dat op dat punt in de berm langs het kanaal een vierkant geel bord stond met zwarte omranding en daarop een zwarte hoofdletter Z van Zinker. Dit was een waarschuwingsbord voor de scheepvaart om te voorkomen dat op dat punt een anker uitgegooid werd en op die manier de duiker beschadigd kon worden. Die duiker lag inderdaad in het verlengde van de lutterscheidssloot en liep ook schuin door het weiland van Schrijver. Deze duikers werden, evenals de eerste sluizen, van hout gemaakt.  Ik denk dat hiermee het mysterie wel is opgelost,’ aldus van Dijk. [/bg_collapse]

error: ©Gouwebuurt
Scroll naar boven